Công Nghệ

[Fix] 2+ Cách Sửa Lỗi Minecraft Crash Report

Kho phần mềm 24h 22/03/2020

Với hai cách sửa lỗi này bạn có thể vào lại Minecraft một cách dễ dàng

Hàm gets() trong C

Kho phần mềm 24h 22/03/2020

Hàm char *gets(char *str) trong Thư viện C chuẩn đọc một dòng từ stdin và lưu trữ nó bên trong chuỗi được trỏ bởi str. ...

VRM Là Gì? Có Ảnh Hưởng Gì Đến Hiệu Suất Của Bộ Vi Xử Lý

VRM là gì và ảnh hưởng thế nào đến hiệu xuất của bộ vi xử lý 1
Kho phần mềm 24h 22/03/2020

Mô-đun điều chỉnh điện áp (Voltage Regulator Module - VRM) là một trong những linh kiện phần cứng quan trọng trong kết ...

Hướng Dẫn Viết Séc Ngân Hàng “Tiêu Biểu” Hiện Nay

Séc ngân hàng
Kho phần mềm 24h 22/03/2020

Trong bài viết này sẽ giúp bạn viết chính xác thông tin trên tấm séc của một số ngân hàng phổ biến nhất tại Việt ...

Foreign Key với Cascade Delete trong SQL Server

Kho phần mềm 24h 13/03/2020

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng Foreign Key với Cascade Delete trong SQL Server cùng cú pháp và các ví dụ.

Cách Tạo – Chèn Khoảng Trống (Dấu Cách) Trong HTML

Kho phần mềm 24h 22/03/2019

Bài viết hướng dẫn cách chèn khoảng trắng và ngắt dòng trong HTML. Vì dù bạn có gõ dấu cách bao nhiêu lần, HTML cũng ...